Vad händer här?

VarUnik har förändrats en del sedan denna sida skapades. Framöver kommer fokus att vara på miljövänliga textilier till hotell och restaurangbranschen. Här kommer då och då tips på värdefullt miljöarbete i branschen, trevliga restauranger och inspirerande hotell som är värda att lyftas fram men även intressanta artiklar och ämnen som berör hotell och restaurangbranschen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *