Monthly Archives: juli 2016

Välja klimatsmarta textilier – för miljöns skull

Använd energisnåla handdukar tills regeringen ändrar skattelagstiftningen på elförbrukningen för tvätterier. “Energikostnaderna uppgår till 8 procent av tvätterinäringens totala kostnader, och har ökat med ca 80 procent under de senaste 10 åren.” Energisnål frotté kan mildra den sneda konkurrensen tills en ändring kommer till stånd. Det sker en övergång till engångsprodukter som är betydligt skadligare […]

Satsar du så satsar jag?

Hur får du hotellgästen att spendera mer? Stanna längre? Lämna platsen i samma skicka som när de kom? Svaret ligger i graden av hållbarhet på hotellet och på destinationen. Ju fler satsningar på att skapa en hållbar vistelse ju större önskan från resenärens sida att bevara, underlätta och skydda naturresurserna på orten. Hållbarhetstänkande och miljöarbete […]