Välja klimatsmarta textilier – för miljöns skull

Använd energisnåla handdukar tills regeringen ändrar skattelagstiftningen på elförbrukningen för tvätterier. “Energikostnaderna uppgår till 8 procent av tvätterinäringens totala kostnader, och har ökat med ca 80 procent under de senaste 10 åren.” Energisnål frotté kan mildra den sneda konkurrensen tills en ändring kommer till stånd.

Det sker en övergång till engångsprodukter som är betydligt skadligare för miljön än återanvändbar textil. Enligt en dansk studie minskar energiförbrukningen med 50% när tygdukar används istället för pappersdukar. “Textilier använder mindre energi, släpper ut mindre koldioxid och presterar bättre i en mängd miljöindikatorer.” Lagstiftarna har en viktig roll att fylla för att få restaurangerna at välja klimatsmarta textilier.

Intressanta slutsatser tycker vi. Läs mer

livscykel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *