Monthly Archives: september 2016

Gläds med framstegen inom textil återvinning

Två duktiga studenter från Textilhögskolan i Borås fick Textilias miljöstipendium  för deras kandidatuppsats om mekanisk återvinning av sjukvårdstextil. Jenny Jonsson och Jessika Vuorinen tänker i nya banor när de påvisar hur man kan utvinna delvis nytt garn av gamla textilier från sjukvården. Riktigt intressant utveckling tycker vi! Läs mer om projektet om textil återvinning. 

Make use of the energy flowing in your hotel’s water pipes?

Make use of the energy flowing in your hotel’s water pipes? The turbine of 10xHydro can regenerate 40% available energy from pipes carrying hot and cold water, drinking water and other low pressure pipes. Average pay back time is about five years and a handful of early adopters in the US have successfully tested the […]