Höstmöte med Tvätteriförbundet

TvätteriförbundetVar på vårt första möte med Tvätteriförbundet, vilket denna gång hölls i Malmö. Ett 30-tal tvätteri och lika många leverantörer var samlade för att nätverka och lyssna på bla Heidi Avellan från Sydsvenskan och Kommunalrådets ordförande Kent Andersson. Dagen avslutades med en trevlig middag. Vi fick flera nya kontakter och uppföljningsmöjligheter samt inte minst bekräftelse på behovet av miljövänliga produkter. Om än intresset var stort finns det fortfarande en motvilja mot att betala mer för miljövänlig textil. Varken hotellen eller tvätterierna vill sänka sina marginaler för att betala för de dyrare framställningskostnaderna, fortsatt behov att lobbyverksamhet mao 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *