Framtidens industri

Textilåtervinning för bättre resursutnyttjande

13 juni, 2017

Nytt podcastavsnitt! År 2025 ska textilier som hamnar i soporna minskat med 60 procent och textilindustrin i Sverige vara återetablerad. Med hjälp av innovativa och smarta återvinningsmetoder och med skogen som bas tror forskarna Lisa Schwarz och Erik Perzon att det är fullt möjligt.

Prognosen är att Sveriges nettoimport av kläder och hemtextil ökar till 146 000 ton år 2020, jämfört med dagens 121 000 ton. För att Sverige och våra naturresurser ska klara av behovet måste vi bli bättre på att producera textil av nya råvaror, exempelvis skogen men även bli bättre på att återanvända och återvinna textilier.

Lyssna på podcastavsnittet om textilåtervinning

I senaste avsnittet i podcast-serien Framtidens industri samtalar textilforskarna Lisa Schwarz och Erik Perzon om vilka möjligheter som finns. Textilåtervinning är just nu väldigt omtalat och medvetenheten hos privatpersoner, textilbranschen och kommuner börjar bli bättre men vi har fortfarande långt kvar, förklarar Lisa.

– I Sverige köper vi 14 kg textil per person och år, samtidigt slänger vi 8 kg rakt ner i soporna. Vi behöver bli bättre på att återanvända i första hand genom att skänka och sälja textil, om inte det är ett alternativ, lämna in textilen för återvinning.

Textil som idag lämnas in sorteras främst för återanvändning och det som inte kan återanvändas går i bästa fall till energiproduktion. Men utvecklingen går framåt och på Swerea IVF har man tagit fram mekaniska och kemiska metoder för återvinning. En av utmaningarna med återvinning är att textil oftast tillverkas av blandmaterial.

– En tröja innehåller ofta flera sorters material, exempelvis polyester, bomull och viskos för att nämna några. Detta behöver man ta hänsyn till när man ska återvinna, förklarar Erik vidare.

Lyssna på hela avsnittet för att höra hur Lisa och Erik pratar vidare om hur vi ska kunna öka återvinningen av textilier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *