Hur stänga glappet mellan vision och genomförande

Summering av de fyra strategierna av Svanen & United Minds på Munchenbryggeriet
Strategi 1: Eco-llectivism
Utnyttja gruppens inflytande för att påverka individen genom att använda den sociala hjärnan och ”nudging”
 
Strategi 2: The necessary add-on
Utveckla varor och tjänster som både är attraktiva och hållbara, med attraktiviteten i första rummet, och sätt en lägstanivå
 
Strategi 3: Streamlining sustainability
Gör det lättare för konsumenter att ta hållbara beslut i ett liv annars fullt av saker att hantera genom att hitta lösningar på komplexiteten i deras vardagliga val och hjälp konsumenterna att förlänga livet på produkterna
 
Strategi 4: Values for the money
Skapa en verksamhet som baseras på hållbara värderingar genom att för det första definiera grundvärderingar och se till att de efterlevs i alla aspekter och sedan använda storytelling för att levandegöra och kommunicera värderingarna
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *