Monthly Archives: mars 2021

Susanne Larsson Vår Gård

Interview Susanne Larsson Vår Gård in Saltsjöbaden Vår Gård is a Nordic Ecolabelled hotel and conference facility in Saltsjöbaden, southeast of Stockholm, where sustainability acts as a guiding principle in all parts of the business, and benefits all stakeholders, including guests, employees, partners and suppliers. The genuine work is not a least noticeable on initiatives […]

Susanne Larsson Vår Gård

Intervju Susanne Larsson Vår Gård i SaltsjöbadenVår Gård är en Svanenmärkt hotell- och konferensanläggning i Saltsjöbaden, sydost om Stockholm, där hållbarhet genomsyrar verksamhetens alla delar, och gynnar majoriteten av alla intressenter, såväl gäster, medarbetare, samarbetspartners och leverantörer. Det genuina arbetet märks inte minst på initiativ som no waste just taste, samarbetet med lokala matproducenter, Vi-skogen […]