Susanne Larsson Vår Gård

Susanne Larsson Hotell- & konferenschef, Vår Gård

Intervju Susanne Larsson Vår Gård i Saltsjöbaden
Vår Gård är en Svanenmärkt hotell- och konferensanläggning i Saltsjöbaden, sydost om Stockholm, där hållbarhet genomsyrar verksamhetens alla delar, och gynnar majoriteten av alla intressenter, såväl gäster, medarbetare, samarbetspartners och leverantörer. Det genuina arbetet märks inte minst på initiativ som no waste just taste, samarbetet med lokala matproducenter, Vi-skogen och matsvinnsappen Karma, men också genomsyras deras värdegrund och företagskultur av ett holistiskt tänk.

VarUnik har pratat med Susanne Larsson Hotell- & konferenschef om hållbarhet, hur man överlever i en pandemi och hur viktigt det är att förstå de mänskliga drivkrafterna i tider som dessa. Vår Gård ingår i KF-koncernen och har alltid värnat om sund och hållbar medarbetarkultur. ”Vi styrs av våra värderingar och ser långsiktigt på detta arbete, och nu är det viktigare än någonsin att mobilisera krafter och handling kring sociala samt ekologiska resurser för att driva hållbar utveckling i alla typer av verksamheter”, berättar Susanne.

Och arbetet har lönat sig, Vår Gård har utsetts till Årets Mötesplats två gånger av Svenska Möten och har en 97% medarbetarnöjdhet. Men pandemiåret har varit tufft och fullt av utmaningar och lärdomar. En avgörande förändring för verksamheten var att Vår Gård ställde om och riktade sig även till privatmarknaden och fick därmed hitta nya koncept som passade för den målgruppen. Detta innebar ett stort omställningsarbete där ett tydligt fokus på långsiktig hållbarhet och hög kvalitet stod i centrum och i stort sett alla delar av verksamheten fick anpassas för att kunna erbjuda en säker miljö för både gäster och anställda. ”Vi öppnade upp Vår Gård sju dagar i veckan i stället för de tidigare fem. Vi har fått arbeta mer över avdelningarna för att kunna säkerställa personalens anställningar. Tack vare starka ägare så har vi kunnat använda ett lugnare bokningsläge till att renovera och utveckla under denna period. Vi har bland annat skapat en ny stor möteslokal, byggt om vårt Bageri- & Vincafé, renoverat hotellrum samt utökat mängden dubbel- och familjerum”, förklarar Susanne.

På frågan om hur de tror att arbetet framåt kommer att påverkas av pandemin så svarar Susanne; ”Utan tvekan tvingas vi att stanna upp och analysera både tidigare beslut samt nya idéer och tankar än mer än tidigare. Det gäller både analys av målgrupper, vårt utbud men främst analys av våra egna strategier. Som en effekt av Coronapandemin så behöver alla reflektera över sin vardag på ett djupare plan. Så även vi. Och lyhördhet mot omvärlden och dess behov blir helt avgörande i leveransen. Vi som verksamhet behöver lyssna dels inåt, dels på varandra men främst på våra gäster och vår omvärld. Vi behöver bli ännu mer observanta på beteendeförändringar samt inse hur viktigt det är att vi förstår de mänskliga drivkrafterna. Genom våra beslut och strategier kring dessa har vi möjlighet att påverka. Både bromsa och gasa där det behövs”.

Och visst flödar kreativiteten på Vår Gård, och det märks att man är snabb på att skapa trygga och innovativa mötestillfällen för sina numera privata gäster. Bland annat erbjuds tryggt och säkert påskfirande, valborgsfirande med brasmys, familjekorvgrillning, utomhuskalas, platser för co-working, och månadskontor. Även familjemiddag, dagkontor och walk and talk går att boka. Allt för att tillgodose kundens behov i pandemitider.

Som en Svanenmärkt anläggning granskas hela verksamheten årligen. Bland annat analyseras anläggningens klimatpåverkan genom hela livscykeln och alltifrån vatten- och energiförbrukning, utsläpp, matsvinn, återvinning och avfallshantering gås igenom. Men hur ser hållbarhetsarbetet ut kring textilierna ut på Vår Gård? ”Vi är medvetna i våra val och försöker göra vårt bästa i de inköp och val vi gör. Då vi inte besitter expertkunskap inom hållbara textilier tar vi hjälp av olika certifieringar som till exempel GOTS, OEKO TEX, Fair Trade, Bra Miljöval m.fl. Dessutom är vi noga med att vara tydliga gentemot våra leverantörer att vi vill ha hållbara material”, berättar Susanne.

Vår Gård vill också involvera sina gäster i arbetet med att minska sin påverkan. ”För att både minska vatten- och energiförbrukning, men även minska slitaget på våra textilier, erbjuder vi våra gäster att använda sina handdukar och lakan mer än en dag och som motprestation planterar vi träd genom Vi-skogen”.

Och om ni fick drömma fritt om textil och hållbarhet hur skulle det se ut?
”Att ha en leverantör som kan erbjuda en cirkulär textil-lösning vore drömmen. Där vi kan använda t.ex. en handduk tills dess den är uttjänt och då lämna in den till återvinning där den blir ny igen. Detta kombineras med ett tvätteri som kan erbjuda en vatten- och energisnål tvättning av våra textilier, utan negativ miljöpåverkan, samt koldioxidfria och resurseffektiva transporter”, avslutar Susanne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *