Miljömärkningar på textil

Nu lanserar vi den fjärde filmen i vår utbildningsserie om textil. Filmen om miljömärkningar berör frågor som vad innebär en miljömärkning på textil, vilken klimatnytta gör de och förbättras människors livsvillkor? Vi hoppas att den ska ge ökad kunskap om de viktigaste märkningarna på textil som också är de som VarUnik rekommenderar. När ni ska köpa eller hyra textil välj gärna märkningar som täcker hela produktionskedjan, dvs allt från odling till hur den färdiga produkten tas om hand efter att den har blivit uttjänt, utöver att märkningen innehåller tydliga krav på hur de inblandade partnerna ska arbeta för att bönder och fabriksarbetare ska få bättre arbetsvillkor.

Lika viktigt för miljön dock är att vi minskar mängden textil vi konsumerar och förbrukar.

En vacker dag hoppas vi förresten att de döps om till hållbarhetsmärkningar så att även den mänskliga sidan omfattas. Hoppas att ni gillar den. Synpunkter tas tacksamt emot!

Film av: Milena Matrone med hjälp av Sofia Stahl & Mikael Vemmenby

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *