Monthly Archives: oktober 2022

Du kanske vet vem?

Känner du nån som vill vara med på vår resa? Vi söker en hållbarhetsintressserad produkt- och marknadsassistent som trivs i en bred roll där man snabbt får ansvar. Som ett av de första textilföretagen i Sverige erbjuder VarUnik en cirkulär abonnemangstjänst av hotelltextil i kombination med kommunikations- och utbildningstjänster som syftar till att minska besöksbranschens […]

Se hit! Idag lanserar vi Rethink Textiles.

Idag är det D-day, äntligen kan vi med stolta berätta om vårt nya varumärke som nu blir officiellt – Rethink Textiles. Rethink Textiles vision är att hjälpa hotellbranschen att sänka sitt klimatmässiga och sociala avtryck från textil och inspirera till att integrera textil i hållbarhetsmålen. Genom att utgå ifrån en cirkulär affärsmodell där textilierna består […]

Visste ni att?

I VarUniks egna undersökning från 2021 frågade vi allmänheten om deras syn på resande och hotellövernattningar. Det är tydligt att allt fler får upp ögonen för hållbart resande och vill veta mer om hur de själva kan minska sitt koldioxidavtryck under sin vistelse. I undersökningen framkom att:🌍 73% tycker att hållbart resande är en självklarhet […]