Category Archives: Textil

Välja klimatsmarta textilier – för miljöns skull

Använd energisnåla handdukar tills regeringen ändrar skattelagstiftningen på elförbrukningen för tvätterier. “Energikostnaderna uppgår till 8 procent av tvätterinäringens totala kostnader, och har ökat med ca 80 procent under de senaste 10 åren.” Energisnål frotté kan mildra den sneda konkurrensen tills en ändring kommer till stånd. Det sker en övergång till engångsprodukter som är betydligt skadligare […]