Köpvillkor

VarUniks köpvillkor grundar sig TLS 16, utgivna 2016 av TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag.

VarUnik levererar endast till företag

Angivna produktpriser exkluderar moms och fraktavgift.

Priser avses gäller med reservation för eventuella valutajusteringar och/eller andra tillägg samt händelser som kan uppstå utanför vår kontroll.

Beställningen är bindande.

Eventuella rättelser av ordern ska göras senast 7 dagar efter orderdatum.  

Produkten är godkänd av kund efter godkänt varuprov.

Vi reserverar oss för smärre avvikelser i mått, färgnyans och vikt från godkänt prov.

I enlighet med TLS16 avviker leverans inom intervallet +/- 5 % per varusort anses leveransen avtalsenlig.

Produkten levereras enligt överenskommen leveransdag.

Synlig skada eller brist, som kan antas ha uppkommit under transport och som upptäcks vid godsets ankomst, skall, om godset kvitteras på särskild fraktsedel eller annan frakthandling, genast anmälas till fraktföraren genom anteckning på frakthandlingen. Därjämte skall alltid
säljaren underrättas.

Eventuella felaktigheter i varan ska meddelas inom 10 dagar efter mottagandet av godset. Säljaren förbinder sig att leverera nya motsvarande varor som ersättning för varor som är felaktiga till följd av bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. Säljaren ger ingen ersättning för indirekta skador som en brist i en vara må ha åsamkat köparen. Underlåter köparen att skriftligen reklamera inom tidsfristen förlorar han rätten till ersättningsleverans.

Ingen retur på specialproduktioner eller varor med kundens logga.

Eventuella anmärkningar mot fakturan ska göras senast 10 dagar efter fakturadatum.

För frågor gällande dessa villkor vänligen kontakta oss på info@varunik eller 08 410 67 60

2019-01-02

© 2019: VarUnik, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress