varuniks passion - miljön

VarUniks vision är att göra besöksbranschen mer hållbar. Vi vill hjälpa våra kunder att bli mer framgångsrika i sitt hållbarhetsarbete och hjälpa dem att nå sina miljömål. På sina håll vill vi också inspirera att inkludera textil i hållbarhetsmålen genom att visa och lyfta fina förebilder i branschen. De hotell, vandrarhem, kursgårdar och campingar som tänker miljö i allt de gör och kontinuerligt vidareutvecklar hur de köper in, hyr, väljer ut, sköter om och slutligen kasserar textil kan lära andra.

Vi vill också uppmuntra övergången till mer miljövänliga material genom att visa hur användningen av miljömärkta produkter kan sänka en anläggnings klimatpåverkan.

Genom nära samarbete med innovatörer, fabriker och forskningen möjliggörs lanseringar av nya textilkvalitéer och ett kontinuerligt lärande där vi hela tiden vidareutvecklar vår kunskap om hur man kan återanvända och återvinna textil samt hur vi är en god förebild själva.

Vårt eget arbete grundar sig också på FNs globala hållbarhetsmål där vårt fokus ligger på mål 6 Rent vatten och sanitet för alla samt själva se hur vi kan bistå i arbetet med att säkerställa hållbara uttag i syfte att minska antalet människor som lider av vattenbrist. Textiltillverkningen påverkar också tillgången på säkert och friskt färskvatten vilket vi tycker är ett viktigt område att förändra.

Vi hämtar även kraft i hållbarhetsmål nummer 12 Hållbar konsumtion och produktion där vi tror att besöksnäringen och vi själva kan öka vår konkurrenskraft genom att ändra vårt ekologiska fotavtryck. Vi vill bort ifrån användningen av billiga produkter med kort hållbarhet och uppmuntra högre kvalité samt ökad användning av begagnade textilier. Vi tror att genom att vi ökar vår kunskap om hållbara livsstilar kan vi minska vår inverkan på miljön.

FNs hållbarhetsmål

kort fakta om textil

Textil är tyvärr en av de industrierna med högst miljöpåverkan och släpper årligen ut mer koldioxid än vad sjöfart och flyget gör tillsammans.

 • Bomull behöver enorma mängder vatten för att växa; mellan 15 000 – 20 000 liter vatten per kilo bomull, enligt WWF
 • Konstbevattning utarmar grundvattennivåerna och de förgiftade vattnet rinner ut på åkrarna och ner till grundvattnet.
 • Odling av bomull kräver mer kemikalier än någon annan gröda.
 • 25% av världens förbrukning av insektsbekämpningsmedel används för bomullsodling.
 • Totalt sett produceras 20m ton bomull varje år i Kina, Indien, Pakistan, Västafrika, Uzbekistan, Turkiet och USA, dvs torra länder
 • 1/3 av mikroplasterna i världshaven kommer från textil 

Men nu blickar vi framåt och tar nya tag! 🙂

varuniks miljömål

 • Vårt vattenmål: 20m liter vatten EcoKnit har en ensamt sparat 12,9m liter vatten.
 • Mål miljömärkningar 2020: ersätta den sista leverantören som vi inte lyckas övertyga om att miljömärka deras varor.
 • Uppmuntra användningen av miljömärkta produkter som gör verklig skillnad för miljön som tex EcoKnit och Enova
 • Inspirera våra kunder genom föreläsningar, nyhetsbrev, mässor att inkludera textil i deras hållbarhetsmål
 • Lanserade uthyrning av textil i syfte att fortsätta använda textil som annars skulle ha hamnat på hyllan (2017)
 • Skänker bort och arrangerar årlig utförsäljning av överbliven textil för att inget ska bli till avfall. (2017)
 • Hjälpa våra kunder att använda varandras textil
 • Påbörjade utfasningen av leverantörer som inte var godkända av BSCI, Business Social Compliance Initiative (2018)
 • Etablerade kontakt med lokala sömmerskor i syfte att kunna återanvända textil (2017)
 • Minskade användningen av plast och övergått till återvunnen plast i emballeringen (2020)
 • Flera av oss cyklar till och från jobbet samt till kunder i Stockholm
 • Fasade ut bordsdukar med miljöfarliga och hälsofarliga plaster (2019)
 • Påverkade EcoKnit att miljömärka handdukarna med Oeko-Tex (2016)
 • Införde fullständig källsortering på kontoret (2017)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *