Miljö

Miljövänlig frottéVarUniks vision är att få våra kunder att tänka i nya banor vad gäller framställning, användning, återbruk och återvinning av textil. Det finns många anledningar till varför man ska använda textil; det är mjukt, behagligt, värmande, ljuddämpande och absorberande fastän framställningen och skötseln av textil är krävande för miljön. Vi vill visa att genom att välja rätt slags textil kan vi verka för att miljöpåverkan blir mindre.

TILLVERKNING AV TEXTIL

20m ton bomull produceras varje år i Kina, Indien, Pakistan, Västafrika, Uzbekistan, Turkiet och USA. Bomullsodling använder mer kemikalier i framställningen än någon annan gröda, tex 25% av världens förbrukning av insektsbekämpningsmedel används för bomullsodling. Konstbevattning krävs vilket utarmar grundvattennivåerna och förgiftat vatten rinner ut på åkrarna, i floderna och ner till grundvattnet. Det går åt 25 000 liter vatten per kilo bomull! (Enligt WWF). VarUnik arbetar därför hårt för att minska användningen av bomull och på sikt kunna ersätta den med tex träfiber.

svanen, oekotexVårt arbete för en hållbar utveckling på EU’s gemensamma regelverk REACH, the Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals och applicerbara delar av Miljömärkning Sverige AB’s riktlinjer och arbete kring miljömärkningen Svanen. Delar av vårt sortiment är också godkänt av Svanen och OEKO-TEX. Samtidigt som våra produkter uppfyller EU’s krav på tillåtna kemikalier i framställningen av textilierna är vi väl medvetna om produktionens miljöpåverkande aspekter. Av den anledningen arbetar vi hårt för att hitta nya material, undersöka möjligheterna att återvinna våra artiklar och genomgående driva ett företag så hållbart som möjligt.

Ur ett miljöperspektiv rekommenderar vi våra kunder att använda textil i jämförelse med engångsartiklar och att välja textilier med hög kvalitet och lång livslängd. Både vår bordstextil och snabbtorkande frotté håller i regel dubbelt så lång tid som traditionella tyger, vilket bl.a. minskar andelen avfall. Vi uppmuntrar också våra kunder att använda ett modernt tvätteri då de har bättre möjlighet att köpa in miljövänliga textilier samt lägga större resurser på rening, besparing, reducering av vatten och energianvändning än vid tvätt hos restaurangerna och hotellen själva.

SKÖTSEL OCH TVÄTT AV TEXTIL
De fem stora områdena inom skötsel av textil som alla har en direkt påverkan på miljön är
• Vattenförbrukning
• Elförbrukning och energianvändning
• Kemikalieförbrukning
• Transporter
• Utsläpp till vatten

Vattenförbrukningen vid tvätt av bordslinne uppgår till cirka 8 liter vatten per kilo tvättat linne, vilket för en restaurang med plats för 65 gäster innebär en årlig vattenförbrukning på cirka 100 000 liter eller nästan 700st fyllda badkar. Våra produkter bidrar aktivt till en bättre miljö genom att en mindre andel bomull i produkterna, frottén minskar energi- och vattenförbrukningen samt att den dubbla livslängden halverar mängden avfall samt att dukarnas smutstålighet minskar behovet av tvätt.Miljöhänsyn

Koldioxidutsläppet för tvätt av restaurangtextil exklusive arbetskläder uppgår årligen till 440 g CO2e/kg: (som en andel av det totala koldioxidutsläppet)
• Bränslen för uppvärmning: 70%
• Elektricitet: 20%
• Transport (diesel): 10%

Således kan konstateras att uppvärmningen av vattnet spelar en avgörande roll, vilket kan avhjälpas genom våra textilier som tvättas i lägre temperaturer än normalt. Den snabbtorkande frottén använder 15% mindre vatten vilket har en positiv effekt på behovet av tvättmedel. Den lägre energianvändningen kan också exemplifieras med hjälp av en restaurang för 120 gäster tvättar upp emot 12 000 dukar per år. Det motsvarar ett koldioxidutsläpp på 5000kg CO2 eller annorlunda uttryckt, den årliga elförbrukningen för 10 stycken normal stora villor. Vår snabbtorkande frotté reducerar andelen koldioxidutsläpp kraftigt då torktiden kan förkortas med 40%.

MÅL
Vi vill bidra till ett hållbart samhälle som grundar sig i en så liten påverkan på miljön som möjligt med ett speciellt fokus på vattenförbrukning. Vårt mål är att spara 50miljoner liter vatten. Vi har hittills sparat 24miljoner liter vatten och det ökar för varje dag.

© 2016: VarUnik, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress