Miljö

Spara vatten mål, miljövänligVarUniks vision är att göra besöksbranschen mer hållbar. Vi vill hjälpa våra kunder att bli mer framgångsrika i sitt hållbarhetsarbete och hjälpa dem att nå sina miljömål. Det gör vi genom att rekommendera användning av miljömärkta produkter, utveckla nya framställningsprocesser och material, lära oss mer hur kan vi återanvända och återvinna de produkter som är förbrukade samt inte minst vara en god förebild själva.

Ur ett miljöperspektiv rekommenderar vi våra kunder att använda produkter med hög kvalitet och lång livslängd. Både vår bordstextil och snabbtorkande frotté håller i regel dubbelt så lång tid som traditionella tyger. Tvål och schampoprodukter med en Svanenmärkning minskar utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen, innehåller ämnen som lätt bryts ned i naturen, är kvalitetstestade och har miljövänligare förpackningar. Vi främjar användning av tvål och schampo som är baserade på naturliga råvaror, biologiskt nedbrytbart och/eller ekologiskt innehåll.

TILLVERKNING AV TEXTIL

Textil är tyvärr en av de industrierna med högst miljöpåverkan. Tex bomullsodling använder mer kemikalier i framställningen än någon annan gröda. 25% av världens förbrukning av insektsbekämpningsmedel används för bomullsodling. Konstbevattning krävs vilket utarmar grundvattennivåerna och förgiftat vatten rinner ut på åkrarna, i floderna och ner till grundvattnet. Det går åt 25 000 liter vatten per kilo bomull! (Enligt WWF). Totalt sett produceras 20m ton bomull varje år i Kina, Indien, Pakistan, Västafrika, Uzbekistan, Turkiet och USA.

VÅRT MILJÖMÅL

Minskad energi- och vattenanvändning är viktigt för att minska våra kunders direkta miljöpåverkan. Vi har därför ett mål på hur många liter vatten som våra produkter ska hjälpa till att spara och vill speciellt lyfta fram vår eco-frotté Eco-Knit som ensamt har uppnått en besparing på nästan 7,4m liter vatten! 

Vårt andra mål är att uppmuntra återbruk som oftast är mer miljövänligt då det förlänger produkters livslängd och minskar konsumtionen av nya varor. VarUnik samarbetar med sömmerskor i syfte att sy om istället för att producera nytt. Vidare hjälper vi våra kunder som temporärt är i behov av produkter att hyra/låna från andra kunder som har ett överskott.

svanen, oekotex

Vårt arbete för en hållbar utveckling grundar sig på EU’s gemensamma regelverk REACH, the Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals och applicerbara delar av Miljömärkning Sverige AB’s riktlinjer och arbete kring miljömärkningen Svanen. Vårt sortiment är godkänt av Oeko-TexSvanen, EU EcoLabel eller Bra Miljöval. Vi stödjer och uppmuntrar våra kunder att sträva efter en SvanenGreen Key eller liknande miljöcertifiering.

© 2019: VarUnik, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress