46,50kr56,00kr

Fair Trade – Det naturliga valet av kroppsvård som samtidigt bidrar till förbättrade levnadsvillkor i utvecklingsländer.

Dessa produkter för tillbaka delar av förtjänsten till odlarna och de anställda för att förbättra deras arbetsvillkor och möjliggöra återinvesteringar i det lokala samhället.

Barnarbete och diskriminering motverkas.

Demokratin och organisationsrätten främjas.Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas. Inga farliga kemikalier används vid odling
www.fairtrade.se

300ml

Finns i tvål, hår & duschcreme och bodylotion.

Baserade på naturliga råvaror som sockerör och paranötter

Clear