1200,00kr

Utbildningsfilm som hjälper er att sänka klimatpåverkan från textil.

Belyser hur textiltillverkning påverkar miljön.

Inspirerar till att inkludera textil i hållbarhetsmålen.

Tips på hur man kan kommunicera sitt hållbarhetsarbete

Du lär genom att ta del av hur branschen jobbar med textil och hållbarhetsfrågan.

Du får även ett frågeunderlag för att ta arbetet vidare internt och reflektera över den textil som ni har i omlopp.

Filmen vänder sig till ägare, chefer och för dig med hållbarhetsansvar på hotell, konferens eller annan logiverksamhet.