Feature Image 1

Om VarUnik

VarUnik erbjuder miljövänlig textil till hotell och restaurang.

Feature Image 2

Vårt sortiment

Smarta textilier för den kostnads- och miljömedvetne inom hotell och restaurang.

Feature Image 3

Hur fungerar det?

Vill Ni äga eller hyra? Tvätta själva eller ta hjälp? Vi hjälper Er att minska tiden Ni lägger på textil.

Feature Image 4

Kundservice

Vi finns tillgängliga 24/7. Välkommen att höra av dig!