Tyg eller papper på julborden?

Förutsatt att ert tvätteri renar och återanvänder vattnet samt har en biobaserad uppvärmning (vilket många moderna tvätterier har) blir klimatpåverkan 40% lägre av att när använda tygservetter och dukar i stället för papper. Tygservetterna måste bli kvar i driften vilket är den delen som ni som anläggning kan påverka själva. Se till att hitta rutiner så att de utnyttjas som servetter och inte som rengöringstrasor, putsdukar mm eller ligger fuktiga och fläckiga i tvättpåsar, vagnar etc så att tvätteriet har svårt att få dem rena. Ur ett socialt perspektiv är också tyg ett bra alternativ då branschen ger jobb till personer som är födda utanför Sverige. Summa, dukar och servetter i tyg är bättre än papper om vi använder dem ändamålsenligt och anstränger oss att vara rädda om dem. För oss känns det som en självklart. Hur är det hos er?

Fakta är hämtad ur Why textiles win in the log run. Rapporten jämför textil med papper då det används som engångsartiklar och är utförd av Klorofyll Miljökonsult i samarbete med ETSA.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *